WhatsApp for Android

  • Deweloper
    WhatsApp Inc.
  • System
    Google Android

WhatsApp for Android przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. WhatsApp for Android obsługuje co najmniej 5 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera WhatsApp for Android to pliki .CRYPT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w WhatsApp for Android. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez WhatsApp for Android.

WhatsApp for Android może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem WhatsApp for Android plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez WhatsApp for Android.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez WhatsApp for Android