WhatsApp for iPhone

  • Deweloper
    WhatsApp Inc.
  • System
    iOS

WhatsApp for iPhone przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. WhatsApp for iPhone obsługuje co najmniej 5 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera WhatsApp for iPhone to pliki .CRYPT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w WhatsApp for iPhone. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez WhatsApp for iPhone.

WhatsApp for iPhone może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem WhatsApp for iPhone plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez WhatsApp for iPhone.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez WhatsApp for iPhone