WhatsApp Phone

  • Rozszerzenia plików
    5
  • Kontakt
    Strona WWW

WhatsApp Phone przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. WhatsApp Phone obsługuje co najmniej 5 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera WhatsApp Phone to pliki .CRYPT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w WhatsApp Phone. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez WhatsApp Phone.

WhatsApp Phone może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem WhatsApp Phone plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez WhatsApp Phone.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez WhatsApp Phone