Windows Installer XML

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Windows Installer XML przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Windows Installer XML obsługuje co najmniej 13 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Windows Installer XML to pliki .MSI. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Windows Installer XML. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Windows Installer XML.

Windows Installer XML może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Windows Installer XML plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Windows Installer XML.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Windows Installer XML