Xenotix APK Decompiler

  • Deweloper
    Ajin Abraham
  • System
    Windows

Xenotix APK Decompiler przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Xenotix APK Decompiler obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Xenotix APK Decompiler to pliki .APK. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Xenotix APK Decompiler. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Xenotix APK Decompiler.

Xenotix APK Decompiler może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Xenotix APK Decompiler plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Xenotix APK Decompiler.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Xenotix APK Decompiler