XMLSpy

  • Rozszerzenia plików
    11
  • Kontakt
    Strona WWW

XMLSpy przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. XMLSpy obsługuje co najmniej 11 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera XMLSpy to pliki .JSON. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w XMLSpy. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez XMLSpy.

XMLSpy może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem XMLSpy plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez XMLSpy.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez XMLSpy