Rozszerzenie pliku LUAC

LUAC

Co to jest plik LUAC?

Rozszerzenie pliku LUAC

Rozszerzenie pliku LUAC zwykle znajduje się w plikach powiązanych z kompilatorem Lua. Kompilator Lua tłumaczy programy napisane w języku programowania Lua na pliki binarne, które można ładować i wykonywać za pomocą lua_dofile w C lub z dofile w Lua.

Główne zalety prekompilacji fragmentów za pomocą kompilatora Lua (1) Umożliwia szybsze ładowanie (2) Chroni kod źródłowy przed innymi zmianami użytkownika oraz (3) Jest to wykrywanie błędów składni off-line. Pliki binarne tworzone przez Lua Compiler mają zwykle rozszerzenie .Lua, ale czasami rozszerzenie LUAC jest używane i podobnie dopuszczalne.

Pliki LUAC (porcje lua) są zawsze kompilowane w kody bajtowe przed ich uruchomieniem. Kompilator pozwala po prostu zapisać te kody bajtowe w pliku bardziej odpowiednim do wykonania.

Kompilator Lua tworzy również pojedynczy plik wyjściowy zawierający kody bajtów dla wszystkich podanych plików źródłowych. Wewnętrzny format plików binarnych generowanych przez kompilator może ulec zmianie po wydaniu nowej wersji Lua. Utrzymanie zgodności plików binarnych jest konieczne, ale czasami ze względu na czynniki ograniczające nie jest prawdopodobne. Zapisywanie plików źródłowych .Lua i LUAC jest konieczne, aby uniknąć okoliczności niezgodności.

Jak otworzyć plik LUAC?

Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę pliku system powinien otworzyć go w domyślnej aplikacji, która go obsługuje. Jeżeli tak się nie dzieje należy pobrać i zainstalować oprogramowanie LUAC a następnie ręcznie skojarzyć z nią plik.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj LUAC

Jeżeli w systemie nie ma oprogramowania LUAC, lub podobnego, wpierającego pliki z rozszerzeniem LUAC to należy go najpierw pobrać i zainstalować. Poniżej znajdziesz listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji, które współpracują z LUAC. Po przejściu na podstronę programu znajdziesz link do strony internetowej producenta, gdzie w bezpieczny sposób będziesz mógł pobrać instalator aplikacji.

Programy, które otwierają pliki LUAC

Windows
Windows

Krok 2. Powiąż LUAC z rozszerzeniem pliku LUAC

Jeżeli użytkownik posiada już zainstalowaną jedną z aplikacji to kolejnym krokiem będzie powiązanie z rozszerzeniem pliku LUAC. Można to zrobić na dwa sposoby – jednym z nich jest ręczna edycja rejestru systemu Windows i kluczy HKEY_CLASSES_ROOT. Drugi sposób jest prostszy i zdecydowanie zalecany mniej zaawansowanym użytkownikom.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na nieznanym pliku LUAC, który chcesz otworzyć
 • Wybierz z menu „Otwórz za pomocą”
 • Kliknij przycisk „Wybierz inną aplikację”
 • Kliknij „Więcej aplikacji”
 • Kliknij „Znajdź więcej aplikacji na tym PC” i wskaż lokalizację instalacji odpowiedniego programu
 • Na koniec należy zaznaczyć opcję „Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików LUAC” i zatwierdzić całą operację.

Pamiętaj! Ręczna edycja rejestru systemu zalecana jest tylko zaawansowanym użytkownikom, a zmiany w nim dokonane bez odpowiedniej wiedzy mogą skutkować uszkodzeniem systemu i koniecznością jego reinstalacji.

Krok 3. Sprawdź inne możliwe problemy związane z plikami LUAC.

Czasami zdarza się tak, że pomimo posiadania odpowiedniej aplikacji i poprawnej konfiguracji, nadal występują problemy z otwieraniem plików LUAC. Należy wtedy zweryfikować, co jest ich przyczyną.

 • Sprawdź, czy plik LUAC jest zainfekowany - Kiedy plik LUAC jest zainfekowany wirusem, prawdopodobnie nie będzie mógł zostać poprawnie otwarty. W tym przypadku należy przeskanować plik LUAC podjąć działania zalecane przez program antywirusowy zainstalowany w systemie. Najczęściej jest to wyleczenie bądź usunięcie zainfekowanego pliku.
 • Sprawdź, czy jako użytkownik systemu operacyjnego masz odpowiednie uprawnienia do pracy z plikiem LUAC
 • Sprawdź, czy ikona nie jest elementem właściwego pliku a jedynie skrótem do lokalizacji, w której plik LUAC już nie istnieje.
 • Sprawdź, czy system ma odpowiednie zasoby potrzebne do uruchomienia aplikacji LUAC i otwarcia pliku LUAC.
 • Sprawdź, czy plik jest kompletny - Czasem zdarza się, że plik LUAC nie został skopiowany w całości z zewnętrznej pamięci Flash, albo też ściągnięty z internetu. W momencie gdy plik jest niekompletny, nie ma możliwości aby poprawnie go otworzyć. W takim przypadku należy ponownie ściągnąć lub skopiować plik LUAC.

Krok 4. Skontaktuj się z ekspertem IT

Kiedy wszystkie powyższe sposoby zawiodły, pozostaje kontakt ze specjalistą IT bądź developerami programów do obsługi LUAC.

Rozszerzenia plików podobne do LUAC