Aid4Mail

  • Deweloper
    Fookes Software Ltd.
  • System
    Windows

Aid4Mail przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Aid4Mail obsługuje co najmniej 13 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Aid4Mail to pliki .PST. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Aid4Mail. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Aid4Mail.

Aid4Mail może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Aid4Mail plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Aid4Mail.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Aid4Mail