Apple Archive Utility

  • Rozszerzenia plików
    23
  • Kontakt
    Strona WWW

Apple Archive Utility przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Apple Archive Utility obsługuje co najmniej 23 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Apple Archive Utility to pliki .APK. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Apple Archive Utility. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Apple Archive Utility.

Apple Archive Utility może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Apple Archive Utility plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Apple Archive Utility.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Apple Archive Utility