Foobar2000

  • Deweloper
    Peter Pawlowski
  • System
    Windows

Foobar2000 przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Foobar2000 obsługuje co najmniej 16 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Foobar2000 to pliki .M3U8. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Foobar2000. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Foobar2000.

Foobar2000 może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Foobar2000 plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Foobar2000.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Foobar2000