MacVim

  • Rozszerzenia plików
    21
  • Kontakt
    Strona WWW

MacVim przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. MacVim obsługuje co najmniej 21 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera MacVim to pliki .JSON. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w MacVim. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez MacVim.

MacVim może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem MacVim plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez MacVim.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez MacVim