Microsoft Visual Studio

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Cross-platform

Microsoft Visual Studio przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Visual Studio obsługuje co najmniej 145 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Visual Studio to pliki .EXE. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Visual Studio. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Visual Studio.

Microsoft Visual Studio może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Visual Studio plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Visual Studio.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Visual Studio