SysTools OST Recovery

  • Deweloper
    SysTools Software
  • System
    Windows

SysTools OST Recovery przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. SysTools OST Recovery obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera SysTools OST Recovery to pliki .PST. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w SysTools OST Recovery. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez SysTools OST Recovery.

SysTools OST Recovery może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem SysTools OST Recovery plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez SysTools OST Recovery.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez SysTools OST Recovery