TatukGIS Viewer

  • Rozszerzenia plików
    6
  • Kontakt
    Strona WWW

TatukGIS Viewer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. TatukGIS Viewer obsługuje co najmniej 6 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera TatukGIS Viewer to pliki .GPX. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w TatukGIS Viewer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez TatukGIS Viewer.

TatukGIS Viewer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem TatukGIS Viewer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez TatukGIS Viewer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez TatukGIS Viewer