TextWrangler

  • Rozszerzenia plików
    8
  • Kontakt
    Strona WWW

TextWrangler przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. TextWrangler obsługuje co najmniej 8 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera TextWrangler to pliki .JSON. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w TextWrangler. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez TextWrangler.

TextWrangler może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem TextWrangler plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez TextWrangler.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez TextWrangler