The Unarchiver

  • Deweloper
    Dag ?gren/WAHa.06x36
  • System
    Mac OS

The Unarchiver przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. The Unarchiver obsługuje co najmniej 59 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera The Unarchiver to pliki .001. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w The Unarchiver. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez The Unarchiver.

The Unarchiver może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem The Unarchiver plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez The Unarchiver.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez The Unarchiver