VMware Workstation

  • Deweloper
    VMware, Inc.
  • System
    Windows

VMware Workstation przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. VMware Workstation obsługuje co najmniej 34 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera VMware Workstation to pliki .KEY. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w VMware Workstation. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez VMware Workstation.

VMware Workstation może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem VMware Workstation plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez VMware Workstation.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez VMware Workstation