XMMS

  • Rozszerzenia plików
    16
  • Kontakt
    Strona WWW

XMMS przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. XMMS obsługuje co najmniej 16 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera XMMS to pliki .M3U8. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w XMMS. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez XMMS.

XMMS może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem XMMS plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez XMMS.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez XMMS