Alpha Five

  • Deweloper
    Alpha Software, Inc.
  • System
    Windows

Alpha Five przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Alpha Five obsługuje co najmniej 22 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Alpha Five to pliki .ALB. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Alpha Five. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Alpha Five.

Alpha Five może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Alpha Five plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Alpha Five.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Alpha Five