ASP.NET

  • Rozszerzenia plików
    12
  • Kontakt
    Strona WWW

ASP.NET przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. ASP.NET obsługuje co najmniej 12 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera ASP.NET to pliki .ASPX. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w ASP.NET. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez ASP.NET.

ASP.NET może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem ASP.NET plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez ASP.NET.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez ASP.NET