Microsoft Outlook

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Microsoft Outlook przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Outlook obsługuje co najmniej 26 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Outlook to pliki .CSV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Outlook. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Outlook.

Microsoft Outlook może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Outlook plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Outlook.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Outlook