SWF & FLV Toolbox

  • Rozszerzenia plików
    6
  • Kontakt
    Strona WWW

SWF & FLV Toolbox przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. SWF & FLV Toolbox obsługuje co najmniej 6 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera SWF & FLV Toolbox to pliki .SWF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w SWF & FLV Toolbox. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez SWF & FLV Toolbox.

SWF & FLV Toolbox może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem SWF & FLV Toolbox plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez SWF & FLV Toolbox.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez SWF & FLV Toolbox