SWFTools

  • Deweloper
    SWFTools developers
  • System
    Windows

SWFTools przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. SWFTools obsługuje co najmniej 9 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera SWFTools to pliki .SWF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w SWFTools. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez SWFTools.

SWFTools może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem SWFTools plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez SWFTools.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez SWFTools