Xilisoft Video Converter Ultimate

  • Rozszerzenia plików
    4
  • Kontakt
    Strona WWW

Xilisoft Video Converter Ultimate przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Xilisoft Video Converter Ultimate obsługuje co najmniej 4 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Xilisoft Video Converter Ultimate to pliki .3GP. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Xilisoft Video Converter Ultimate. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Xilisoft Video Converter Ultimate.

Xilisoft Video Converter Ultimate może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Xilisoft Video Converter Ultimate plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Xilisoft Video Converter Ultimate.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Xilisoft Video Converter Ultimate