7-Zip

  • Deweloper
    Igor Pavlov
  • System
    Windows

7-Zip przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. 7-Zip obsługuje co najmniej 190 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera 7-Zip to pliki .APK. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w 7-Zip. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez 7-Zip.

7-Zip może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem 7-Zip plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez 7-Zip.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez 7-Zip