ACDSee

  • Rozszerzenia plików
    76
  • Kontakt
    Strona WWW

ACDSee przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. ACDSee obsługuje co najmniej 76 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera ACDSee to pliki .DJVU. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w ACDSee. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez ACDSee.

ACDSee może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem ACDSee plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez ACDSee.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez ACDSee