Adobe Audition

  • Deweloper
    Adobe Systems Incorporated
  • System
    Windows

Adobe Audition przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Adobe Audition obsługuje co najmniej 19 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Adobe Audition to pliki .FLAC. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Adobe Audition. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Adobe Audition.

Adobe Audition może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Adobe Audition plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Adobe Audition.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Adobe Audition