Adobe Photoshop

  • Deweloper
    Adobe Systems Incorporated
  • System
    Cross-platform

Adobe Photoshop przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Adobe Photoshop obsługuje co najmniej 219 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Adobe Photoshop to pliki .EMZ. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Adobe Photoshop. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Adobe Photoshop.

Adobe Photoshop może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Adobe Photoshop plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Adobe Photoshop.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Adobe Photoshop