Chromium

  • Deweloper
    Google Inc.
  • System
    Windows

Chromium przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Chromium obsługuje co najmniej 16 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Chromium to pliki .CRDOWNLOAD. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Chromium. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Chromium.

Chromium może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Chromium plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Chromium.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Chromium