EditPlus

  • Deweloper
    ES-Computing
  • System
    Windows

EditPlus przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. EditPlus obsługuje co najmniej 9 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera EditPlus to pliki .ASPX. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w EditPlus. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez EditPlus.

EditPlus może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem EditPlus plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez EditPlus.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez EditPlus