FLV Crunch

  • Deweloper
    programmingkidx
  • System
    Mac OS

FLV Crunch przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. FLV Crunch obsługuje co najmniej 10 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera FLV Crunch to pliki .MOV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w FLV Crunch. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez FLV Crunch.

FLV Crunch może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem FLV Crunch plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez FLV Crunch.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez FLV Crunch