iArchiver

  • Rozszerzenia plików
    31
  • Kontakt
    Strona WWW

iArchiver przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. iArchiver obsługuje co najmniej 31 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera iArchiver to pliki .RAR. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w iArchiver. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez iArchiver.

iArchiver może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem iArchiver plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez iArchiver.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez iArchiver