KMPlayer

  • Deweloper
    Pandora TV Co., Ltd.
  • System
    Windows

KMPlayer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. KMPlayer obsługuje co najmniej 42 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera KMPlayer to pliki .MKV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w KMPlayer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez KMPlayer.

KMPlayer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem KMPlayer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez KMPlayer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez KMPlayer