Mac OS X

  • Deweloper
    Apple, Inc.
  • System
    Mac OS

Mac OS X przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Mac OS X obsługuje co najmniej 211 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Mac OS X to pliki .DS_STORE. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Mac OS X. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Mac OS X.

Mac OS X może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Mac OS X plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Mac OS X.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Mac OS X