Miro Video Converter

  • Deweloper
    Participatory Culture Foundation
  • System
    Windows

Miro Video Converter przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Miro Video Converter obsługuje co najmniej 10 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Miro Video Converter to pliki .MKV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Miro Video Converter. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Miro Video Converter.

Miro Video Converter może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Miro Video Converter plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Miro Video Converter.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Miro Video Converter