PeaZip

  • Deweloper
    Giorgio Tani
  • System
    Windows

PeaZip przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. PeaZip obsługuje co najmniej 83 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera PeaZip to pliki .RAR. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w PeaZip. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez PeaZip.

PeaZip może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem PeaZip plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez PeaZip.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez PeaZip