Adapter

  • Deweloper
    Macroplant LLC.
  • System
    Mac OS

Adapter przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Adapter obsługuje co najmniej 11 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Adapter to pliki .VOB. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Adapter. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Adapter.

Adapter może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Adapter plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Adapter.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Adapter