TextEdit

  • Deweloper
    Apple, Inc.
  • System
    iOS

TextEdit przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. TextEdit obsługuje co najmniej 178 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera TextEdit to pliki .JSON. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w TextEdit. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez TextEdit.

TextEdit może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem TextEdit plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez TextEdit.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez TextEdit