Vim

  • Deweloper
    Bram Moolenaar
  • System
    Cross-platform

Vim przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Vim obsługuje co najmniej 38 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Vim to pliki .JSON. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Vim. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Vim.

Vim może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Vim plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Vim.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Vim