Web browser

  • Rozszerzenia plików
    57
  • Kontakt
    Strona WWW

Web browser przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Web browser obsługuje co najmniej 57 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Web browser to pliki .SWF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Web browser. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Web browser.

Web browser może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Web browser plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Web browser.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Web browser