Microsoft Word

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Microsoft Word przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Word obsługuje co najmniej 101 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Word to pliki .DAT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Word. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Word.

Microsoft Word może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Word plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Word.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Word