RealPlayer

  • Deweloper
    RealNetworks, Inc.
  • System
    Windows

RealPlayer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. RealPlayer obsługuje co najmniej 68 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera RealPlayer to pliki .FLV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w RealPlayer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez RealPlayer.

RealPlayer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem RealPlayer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez RealPlayer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez RealPlayer