TextMate

  • Deweloper
    MacroMates Ltd.
  • System
    Mac OS

TextMate przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. TextMate obsługuje co najmniej 80 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera TextMate to pliki .TSV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w TextMate. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez TextMate.

TextMate może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem TextMate plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez TextMate.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez TextMate