Microsoft Windows

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Microsoft Windows przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Windows obsługuje co najmniej 333 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Windows to pliki .DAT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Windows. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Windows.

Microsoft Windows może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Windows plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Windows.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Windows