Mozilla Firefox

  • Deweloper
    Mozilla
  • System
    Cross-platform

Mozilla Firefox przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Mozilla Firefox obsługuje co najmniej 54 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Mozilla Firefox to pliki .TMP. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Mozilla Firefox. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Mozilla Firefox.

Mozilla Firefox może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Mozilla Firefox plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Mozilla Firefox.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Mozilla Firefox