XnView

  • Deweloper
    Pierre-Emmanuel Gougelet
  • System
    Cross-platform

XnView przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. XnView obsługuje co najmniej 421 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera XnView to pliki .DAT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w XnView. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez XnView.

XnView może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem XnView plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez XnView.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez XnView