Freemake Video Converter

  • Deweloper
    Ellora Assets Corporation
  • System
    Windows

Freemake Video Converter przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Freemake Video Converter obsługuje co najmniej 46 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Freemake Video Converter to pliki .MKV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Freemake Video Converter. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Freemake Video Converter.

Freemake Video Converter może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Freemake Video Converter plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Freemake Video Converter.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Freemake Video Converter