Toast 11

  • Rozszerzenia plików
    23
  • Kontakt
    Strona WWW

Toast 11 przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Toast 11 obsługuje co najmniej 23 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Toast 11 to pliki .BIN. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Toast 11. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Toast 11.

Toast 11 może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Toast 11 plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Toast 11.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Toast 11