Windows Media Player

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Windows Media Player przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Windows Media Player obsługuje co najmniej 108 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Windows Media Player to pliki .MKV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Windows Media Player. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Windows Media Player.

Windows Media Player może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Windows Media Player plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Windows Media Player.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Windows Media Player