AnyToISO

  • Deweloper
    CrystalIdea Software Inc.
  • System
    Windows

AnyToISO przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. AnyToISO obsługuje co najmniej 9 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera AnyToISO to pliki .ISO. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w AnyToISO. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez AnyToISO.

AnyToISO może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem AnyToISO plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez AnyToISO.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez AnyToISO